Konsulenter med kompetanse på flere områder.


RiskReporter er et program for håndtering av avvik. 

Utviklet i samarbeid med RiskFinder DA i Arendal.
 

Det har egne moduler for registrering av personskader, utslipp,

avfall, materielle skader og produktskader. (For HMS bruk.) 

Det har innbygget taps, årsak og risikoanalyse som viser restrisiko etter tiltak, noe som hjelper deg å styre risiko.

Programmet skriver ut statistikk, årsak og risikoanalyser,

med  HMS nøkkeltall. (H, H2, A, F, RS, sykefraværsprosent mm.)


 

© RRConsult 2016

                         Hovedside • Prosjekter • Tjenester • Kontakt • Om oss